Wednesday, October 5, 2022
HomeGold Priceਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ – 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ...

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ – 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ – 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [1 ਗ੍ਰਾਮ]

DATE22 ਕੈਰੇਟ24 ਕੈਰੇਟ
ਅੱਜ [3 ਜੂਨ 2022]Rs 4765.00Rs 5197.00
ਕੱਲ੍ਹ [2 ਜੂਨ 2022]Rs 4780.00Rs 5208.00

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਗ੍ਰਾਮ]

ਗ੍ਰਾਮ24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਕੱਲ੍ਹ]24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਅੱਜ]
1 ਗ੍ਰਾਮRs 5208.00Rs 5197
8 ਗ੍ਰਾਮRs 41664Rs 41576
10 ਗ੍ਰਾਮRs 52080Rs 51970
100 ਗ੍ਰਾਮRs 520800Rs 519700

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਗ੍ਰਾਮ]

ਗ੍ਰਾਮ22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਕੱਲ੍ਹ]24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਅੱਜ]
1 ਗ੍ਰਾਮRs 4780.00Rs 4765.00
8 ਗ੍ਰਾਮRs 38240Rs 38120
10 ਗ੍ਰਾਮRs 47800Rs 47650
100 ਗ੍ਰਾਮRs 478000Rs 476500

ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ

DATE22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [10 ਗ੍ਰਾਮ]24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [10 ਗ੍ਰਾਮ]
2 ਜੂਨ 2022Rs 47,800Rs 52,080
1 ਜੂਨ 2022Rs 47,650Rs 51,970
31 ਮਈ 2022Rs 47,900Rs 52,250
30 ਮਈ 2022Rs 48,000Rs 52,350
29 ਮਈ 2022Rs 47,900Rs 52,240
28 ਮਈ 2022Rs 47,900Rs 52,240
27 ਮਈ 2022Rs 47,900Rs 52,240
26 ਮਈ 2022Rs 47,800Rs 52,130
25 ਮਈ 2022Rs 48,050Rs 52,400
24 ਮਈ 2022Rs 47,900Rs 52,240
23 ਮਈ 2022Rs 47,300Rs 51,580

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ?

ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਆਈਐਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. BIS ਮਾਰਕ
2. ਕੈਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
958-23 ਕੈਰੇਟ
916-22 ਕੈਰਟ
750-18 ਕੈਰਟ
585-14 ਕੈਰਟ

3. ਹਾਲਮਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ/ਨੰਬਰ
4. ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ/ਨੰਬਰ


ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਲੰਡਨ ਬੁਲੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਬੀਏ (ICE ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 1.2% ਵੈਟ (ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 1% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 3% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments