Home Gold Price ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ – 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ...

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ – 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ – 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [1 ਗ੍ਰਾਮ]

DATE22 ਕੈਰੇਟ24 ਕੈਰੇਟ
ਅੱਜ [12 ਜੂਨ 2022]Rs 4780.00Rs 5208.00
ਕੱਲ੍ਹ [11 ਜੂਨ 2022]Rs 4825.00Rs 5267.00

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਗ੍ਰਾਮ]

ਗ੍ਰਾਮ24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਕੱਲ੍ਹ]24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਅੱਜ]
1 ਗ੍ਰਾਮRs 5267.00Rs 5208.00
8 ਗ੍ਰਾਮRs 42136Rs 41664
10 ਗ੍ਰਾਮRs 52670Rs 52080
100 ਗ੍ਰਾਮRs 526700Rs 520800

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਗ੍ਰਾਮ]

ਗ੍ਰਾਮ22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਕੱਲ੍ਹ]24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [ਅੱਜ]
1 ਗ੍ਰਾਮRs 4825.00Rs 4780.00
8 ਗ੍ਰਾਮRs 38600Rs 38240
10 ਗ੍ਰਾਮRs 48250Rs 47800
100 ਗ੍ਰਾਮRs 482500Rs 478000

ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ

DATE22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [10 ਗ੍ਰਾਮ]24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ [10 ਗ੍ਰਾਮ]
12 ਜੂਨ 2022Rs 48,250Rs 52,670
11 ਜੂਨ 2022Rs 47,800Rs 52,080
10 ਜੂਨ 2022Rs 47,650Rs 51,970
9 ਜੂਨ 2022Rs 47,900Rs 52,250
8 ਜੂਨ2022Rs 48,000Rs 52,350
7 ਜੂਨ 2022Rs 47,900Rs 52,240
6 ਜੂਨ 2022Rs 47,900Rs 52,240
5 ਜੂਨ 2022Rs 47,900Rs 52,240
4 ਜੂਨ 2022Rs 47,800Rs 52,130
3 ਜੂਨ 2022Rs 48,050Rs 52,400

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ?

ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਆਈਐਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. BIS ਮਾਰਕ
2. ਕੈਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
958-23 ਕੈਰੇਟ
916-22 ਕੈਰਟ
750-18 ਕੈਰਟ
585-14 ਕੈਰਟ

3. ਹਾਲਮਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ/ਨੰਬਰ
4. ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ/ਨੰਬਰ


ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਲੰਡਨ ਬੁਲੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਬੀਏ (ICE ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 1.2% ਵੈਟ (ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 1% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 3% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here